Αγκάλη Homes

Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων

  • HTML
  • Google Adwords
  • Web Design

Το Αγκάλη Homes είναι μία καινούργια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Κρήτη, που χρειαζόταν να δημιουργήσει την καλύτερη πρώτη εντύπωση για τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες της.

Στόχος μας ήταν να μεταφέρουμε ξεκάθαρα το μήνυμα της εμπιστοσύνης, της ζεστασιάς και της φροντίδας των ηλικιωμένων, που πρεσβεύει η πολυτελής μονάδα στο μικρό χωριό Γερακάρι της Κρήτης.

Ο σχεδιασμός του site βασίστηκε στη φωτογράφιση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και της περιοχής και πλαισιώθηκε από τα αναλυτικά κείμενα παρουσίασης της μονάδας. Το site είναι φιλικό, ζεστό και τόσο λιτό, ώστε να μεταθέτει το ενδιαφέρον στις φωτογραφίες και την πληροφόρηση για τις συνθήκες διαμονής των ηλικιωμένων.