Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες

Δικηγορική εταιρεία

  • HTML
  • Web Design

Δημιουργήσαμε ένα δυναμικό responsive website και επιμεληθήκαμε τη νέα εικόνα μίας ομάδας δικηγόρων που βρίσκεται σε επαφή με τις εξελίξεις στην σύγχρονη τεχνολογία και τις νέες μορφές online επικοινωνίας.

Σχεδιάζοντας το νέο website ορίσαμε μια νέα οπτική ταυτότητα της εταιρίας. Το επαγγελματικό κύρος της “Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες” εκφράστηκε μέσω μιας καθαρής, κλασσικής τυπογραφίας, ενώ το σύγχρονο προφίλ της, μέσω ενός μοντέρνου layout και πλοήγησης. Το μενού βασίστηκε στην λατινική αρίθμηση για τον διαχωρισμό των τομέων του website, ως μια αναφορά στο Ρωμαικό Δίκαιο και σαν βασικό χρώμα επιλέξαμε ένα φωτεινό πράσινο που εκφράζει τέλεια την αισιοδοξία, την θετικότητα και την φιλική επικοινωνία των δικηγόρων της εταιρείας.

Επιμεληθήκαμε την φωτογράφιση, θέλοντας να εκφράσουμε ολοκληρωμένα την ατμόσφαιρα και τον χαρακτήρα της καθημερινής δράσης στο δικηγορικό γραφείο.

Οι δικηγόροι είναι σε διαρκή κίνηση και το περιεχόμενο του website θα πρέπει να ακολουθεί τα βήματά τους ανά πάσα στιγμή. Δημιουργήσαμε ένα εύχρηστο διαχειριστικό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσθέτουν περιεχόμενο, εμπλουτίζοντας το website με νέες υποθέσεις, δράσεις και άρθρα.

Το νέο website έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται άψογα σε κάθε οθόνη κινητού, tablet ή desktop υπολογιστή. Ιδιαίτερη μέριμνα δώσαμε επίσης στο SEO, τόσο σε επίπεδο προγραμματιστικό, όσο και στην επιμέλεια του περιεχομένου.